יוקה לעסקים
יוקה פארק
לוגיסטי-קר
מגרש 10- לב הארץ
האשל
שופ טיים
משולש כפר סבא
קודקוד 22
פלקסטרוניקס
דושיק